akmenis

akmẽnis,adj. (2) 1. Rm žr. 1 akmeninis 1: Nesirūpino tas apie kūną, idant būtų ing ... akmenį grabą indėtas MP38. 2. kuris akmenis skaldo: Akmẽnis žmogus Pšl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Akmenis — Sp Akmẽnis Ap Серебрянка/Serebryanka rusiškai Sp ofic. Serebriánka Ap Ackmenis vokiškai L u. RF Kaliningrado sr …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Akmenis — Sp Akmẽnis Ap Каменка/Kamenka baltarusiškai (gudiškai), rusiškai L ež. ŠV Baltarusijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumilti — 1 sumìlti, sùmilia, sumylė tr. suleisti įkaitintus akmenis (į vandenį pirtyje): Jau išsikūreno pirtis, eik, sumìlsi akmenis Slk. Ar jau sùmilei akmenis? Ds. Šituos akmenis sumilsiù, ir možna bus eit pirtin Trgn. Sumìlk visus akmenis, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • milti — 1 mìlti, ia ( a), mylė (mìlė) tr., mil̃ti 1. leisti įkaitintus akmenis (į šaltą vandenį pirtyje): Einam pirtin – jau, mačiau, akmenis mìlia Dglš. Kai sudegs šitos malkos, tai tuoj ir akmenis milsiù Trgn. Miliaũ akmenis ir nusišutinau ranką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • risti — rìsti, rìta (reñta Gg), rìto (rìtė) 1. tr. SD367, Q311,616, N, K, I stumti, judinti, sukant paviršiumi, ridenti: Mes medžius rìtam pakalnėn prie upės Ar. Aš ritù akmenis in krūvą J. Žemę išnešė [liūtis] ir akmenis rìtė Ob. Akmenį nuo kapo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūsnis — sf. (1) LsB373, DŽ, NdŽ, Km, Lzd, Kč, krūsnìs (4) 1. akmenų krūva laukuose: Mūsų krūsnį turi pasiskoliję gudai ir lenkai K.Būg. Sako, anon krūsnin žibinkštis yra Lp. Mūsų laukuose pilna krūsnių Rk. Nuvežk krūsnį nuo dobilienos Drsk. Ten žemė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ritinėti — ritinėti, ėja, ėjo iter. dem. ritinti: 1. tr. Q311, N, K, DŽ raičioti, ridinėti: Pagalvojus apie visa tai, jam ir dabar tebedreba rankos, tarsi iš didžio nuovargio, tarsi būtų akmenis ritinėjęs prieš kalną I.Simon. Ritinėti akmenį J. Uždevė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbrieklioti — 1. tr. atšipinti: Kas čia taip atbriekliojo peilį? Ds. Dalgę į akmenis atbriekliojau Ds. | refl.: Į medinę terlę peilis neatsibrieklioja Ds. 2. intr. sunkiai atvažiuoti: Per akmenis led atbriekliojau Ds. brieklioti; apibrieklioti; atbrieklioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.